Bachelor of Commerce (B.Comm.) - Operations Management

Year 1 (30 credit units)

Year 2 (30 credit units)

Year 3 (30 credit units)

Year 4 (30 credit units)